Cumartesi, 7 Aralık 2019
Şahin AKÇAP

KALEM VE KILIÇ

Kaba güç her süreçte düşünceyi egemenliği altına almak için sayısız yönteme başvurmuş; kalabalıkların korktuğu, saygı duymak zorunda bırakıldığı tabularla birlikte hareket etmiştir.
Paranın ve iktidar gücünün sahiplerince; yazarlar,sanatçılar,bilim ve hukuk adamları hep korkulan kişiler olarak görülmüşlerdir.Bu korku egemen güç eylemlerinde bütünleşip baskıya dönüşmüştür.
Kitleler adına yazıp çizip de bugüne kadar yargıç ve savcı yargılamalarından geçmeyen hiçbir gazeteci,yazar,sanatçı yoktur.İnsan emeği için yazan kalemlerin sahipleri aç,susuz kalmış,işkencelerden geçirilmiş,mahpus damlarında yatmış ama onurlarını asla çiğnetmemişlerdir.
Baskı ne olursa olsun kılıç her zaman kaybeden olurken kazanan da mutlaka kalem olmuştur.Tarihte kalemin yenildiği hiçbir zaman dilimi yoktur.Mutlaka acılardan,baskılardan sıyrılarak onuru ve erdemliliği zaferle taçlandırmıştır.
Bunu bilen gerçek liderler yönetimlerine adaleti,hak ve hukuku bir ışık olarak yerleştirip tarihe isimlerini sevgiyle anılan olarak yazdırırken;baskı,şiddet ve korkuyu yöntem olarak seçenler de sevimsiz ve lanetle anılan liderler olarak yazılmışlardır.
Kılıca şekil veren de,kılıcı kullanma becerisini sağlayan da akıldır.Akılı oluşturan da elbette ki bilgidir.Ve hepsinin varacağı son yer ise şüphesiz ki bilgelikte odaklaşan tecrübedir.
Nice tam donanımlı orduların akılcı savunmalarda yok olup gittiğini tarih bize anlatıyor.
Nice baskılara rağmen ulusların bağımsızlık ve özgürlük mücadelelerinin zaferle sonuçlandığını da …
Bugün kalemlere baskı ve sindirme yöntemleriyle hükmetmek isteyenleri de tarih bir gün yenilginler sayfasında yazıp gösterecektir.
Kim ne derse desin… Günü geldiğinde kalemin kılıçtan keskin olduğu gerçeği bir kez daha görülecektir.

Şahin AKÇAP

Diğer Yazıları

Yorum yap


Köşe Yazıları

""

Hasan TÜLÜCEOĞLU
Hasan TÜLÜCEOĞLU2019-11-26

""

Nevriye UĞURLUEL
Nevriye UĞURLUEL2019-10-17

""

Ramazan KALKAN
Ramazan KALKAN2019-11-25

""

Şahin AKÇAP
Şahin AKÇAP2019-09-05

""

Sevim AKDENİZ
Sevim AKDENİZ2019-10-21

E-bülten Gurubu

bize katılın ...