Pazartesi, 21 Ekim 2019
Şahin AKÇAP

Fosfor bombası kadar öldürücü fetva

Bay Abdül-Aziz Bin Baz
(Suudi Arabistan Başmüftüsü)

El Hayat Gazetesinin haberi tüylerimizi diken diken etti…
Habere göre Suudi Arabistan Başmüftüsü Şeyh Abdül-Aziz Bin Baz buyurmuş:
-On yaşındaki kızlar evlendirilebilir.
Ve saçma sapan düşüncesini devam ettirmiş:
-Daha önce 25 yaşındaki kızlar için de evlenebilirler demiştik.Karşı çıkılmıştı.Bakın ileride on yaşındaki kızlar evlenebilir sözümüzde de haklı çıkacağız.demiş.
Sevgili okurlarım, on yaşındaki bir kız çocuğunu kısaca şöyle tarif edebilirim.
İlköğretim birinci kademe öğrencileri var ya..Henüz 3.sınıftan 4.sınıfa geçmiş çocuklar.Ve çocuk…Ve sebi…Ve sübyan..Ve de henüz anasının kuzusu.Yani bu adının önünde “Şeyh” yazan Abdül-Aziz Bin Baz bu yaştaki kızcağızlar için evlenebilirlik fetvası vermiş.
* * *
Geçtiğimiz gün savaşın en acımasız olgu olduğu bir Nazım Hikmet klasiği şiiri okunarak anlatıldı.Şiiri okuyan ağladı…İslam ülkelerinden gelen konuklarda ağladı.İnanıyorum ki ;Kız Çocuğu adlı şiiri okuyup da,dinleyip de yüreği burkulmayan,gözleri gözyaşı toplamayan tek bir insan yoktur bu yeryüzünde.
Dilerim aynı bilinçte yeniden bir araya gelinir; Suudi Arabistan’ın Başmüftüsünün; insanı acizleştiren,adeta yaşarken öldüren bu akıl ve mantık dışı kararını…Henüz çizgi oynayıp,ip atlama yaşında olan kız çocukları için aldığı fetvayı…Ve böyle bir fetvanın İslam dininin temeline konulmuş bomba olduğunu tüm İslam Alemine duyurmaya, anlatmaya çalışırlar.
Şayet olursa bir demokratik ve çok insancıl uyarı eylemi; materyal olarak okul bahçelerinde , evlerinin önünde ip atlayan,çizgi oynayan on yaşındaki kız çocuklarının filmleri,fotoğrafları mesaj vermeye yeter de artar bile.
Lütfen düşününüz…Ve gözlerinizin önüne getiriniz.Bir tarafta yanmış yıkılmış Filistin Toprakları…Bir tarafta Suudi Başmüftüsünün dudak uçuklatan lakırdıları.
Ve bu lakırdılar İslam’ı yaralayacak,mantıksız gösterecek içerikte.İslam dinini mantıksız göstermek de elbette Suudi Başmüftüsünün haddi değil.
Onun gibilere haddini bildirmek de gerçek inanç sahiplerinin görevidir.

Şahin AKÇAP

Diğer Yazıları

Yorum yap


Köşe Yazıları

""

Hasan TÜLÜCEOĞLU
Hasan TÜLÜCEOĞLU2019-09-19

""

Nevriye UĞURLUEL
Nevriye UĞURLUEL2019-10-17

""

Ramazan KALKAN
Ramazan KALKAN2019-01-23

""

Şahin AKÇAP
Şahin AKÇAP2019-09-05

""

Sevim AKDENİZ
Sevim AKDENİZ2019-09-08

E-bülten Gurubu

bize katılın ...