Çarşamba, 20 Kasım 2019
Şahin AKÇAP

Örtü

Bir önceki yazımın başlığını “adalet” koydum ve yeryüzünün en bilge insanlarının adaletle ilgili düşüncelerini ve sözlerini alt alta sıraladım. O söz ve düşünceleri irdelediğimizde; insanoğlu ve birlikte yaşadığı canlılar dünyasının adalet kavramına ne kadar çok ihtiyaç duyduklarını görürüz.
Her vatandaş gibi ülkemizde olup bitenden; incindiğimiz, gücendiğimiz veya gurur duyup, gönendiğimiz olaylar yaşanıyor. Ancak Hrant Dink cinayetinin günümüze kadar süren duruşmalar sonrası ortaya çıkan nihai karar kimseleri tatmin etmedi. Yazılı ve görsel medyada:
“Vicdanlar sokağa döküldü!”Manşetinde tedirginlik, kuşku, kaygı ve dolayısıyla bu feryatta yüzde yüz haklılık payı var.
Bu cinayetin gizemlerinin üzerindeki örtü kaldırılmalıdır. Türkiye; ulusal, dinsel, mezhepsel, düşünsel köken ve yönü ne olursa olsun bir yurttaşının kanını yerde kalmayacağını adaletin terazisini kullanarak göstermelidir.
Adaletin her kes için işlemesi gereğinin altını tarih ibretle çizmiştir. Bugün Türkiye, sokak ortasında ensesinden vurularak öldürülmüş ama faili ya da failleriyle ilgili yargılamalarda yetersiz kalmış bir davanın vebalini omuzlarında taşıyor izlenimi veriyorsa eğer, bunun vebalinden kurtulmasının tek yolu; yeni bir araştırma ve yargılama, ortaya çıkacak ipuçlarının cesurca izlenmesi ve ucu nereye varırsa varsın sonuca gidilmesidir.
Örtüler altına saklanmış gerçeklerle, izbeliklerde görmezden gelinmiş kabahatler, var olan iyiyi, sağlıklı olanı ve güzeli, çürütür, kokuşturur... Şüpheler ise güven denen değeri yok eder bir vebaya dönüşecek korkuyu yaratır. Tüm bunların varacağı nokta ise ne yazık ki her şeyi altüst edecek toplumsal bunalım olur.
Özetle Hrant Dink için iddia edilen esrarengizliğin kalın örtüsünün çekilip alınması için yürekli liderlere, kılı kırk yaran gözü pek savcı ve yargıçlara gereksinim var.
Dilerseniz yine sözü bilgelere bırakalım.
Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır." İhering

"Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay

"Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur." Hz.Ebubekir

"İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır." Anonim

"Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer". Anonim

"Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur" Anonim

"Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur." Çiçero

"Hukuk ilmi mukaddes bir şeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus

"Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır." Anonim

"Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır." Mirabeau

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim

"Eşitlik arayan mezara gitmeli." Alman atasözü

"Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir." Anatole France

"Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar." Anonim

"Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz." Bud Holiday

"Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. " Pascal

"Davalının aptalı, derdini mübaşire anlatırmış." Kilis sözü

"Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim." Hanry Clay

"Bir devletin yıkılışından önce yasaları çoğalır." Tacitus

"Doğru olan, haklı olandır." Alexander Pope

"Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler." Anonim

"Hak yerde kalmaz." Anonim

"Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle

"Bir suç her şeydir; iki suç hiçbir şey!" MME Deluzy

"Asılan hırsız değil, yakalanandır." Çek Atasözü

"Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hâkime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!" Molierack

"Hiçbir suç hazırlıksız işlenmemiştir." Seneca

"Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok..." Tucker

"Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar." Ovidius

"Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır." Anonim

"Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates

"Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe

"Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk her zaman yanılır." H.İbsen

"Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus

"Ahlakın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz." Napoleon

"Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün büyün tavuklarını alır." Sadi

"Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir." Thomas Fuller

"Kanunlar örümcek ağları gibidir: zayıfları ağa yakalanır, güçlülerse ağı delip geçer." Balzac

Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de kaynağı ulusal egemenliktir. —Atatürk

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. —Konfüçyüs

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. —Konfüçyüs

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. —Konfüçyüs
Mutlak hak mutlak haksızlıktır. -Cicero
Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. -Bernard Shaw

Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar. -Diderot

İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. -Voltaire

Medeniyetin ilk şartı adalettir. —Freud

Şahin AKÇAP

Diğer Yazıları

Yorum yap


Köşe Yazıları

""

Hasan TÜLÜCEOĞLU
Hasan TÜLÜCEOĞLU2019-09-19

""

Nevriye UĞURLUEL
Nevriye UĞURLUEL2019-10-17

""

Ramazan KALKAN
Ramazan KALKAN2019-01-23

""

Şahin AKÇAP
Şahin AKÇAP2019-09-05

""

Sevim AKDENİZ
Sevim AKDENİZ2019-10-21

E-bülten Gurubu

bize katılın ...