Perşembe, 19 Eylül 2019
Şahin AKÇAP

ADALET

Adalet için çok güzel sözler söylenmiş, düşünceler ileri sürülmüş. Ama bizim ülkemizde adalet bu söz ve düşüncelere rağmen tartışılır konuma gelmiş. Adaletin egemen olmadığı bir ülkede insanlar; devlete, devletin kurumlarına güvenemez değil mi? Güvenin olmadığı yerde ise huzur ve barış olmaz! Adalet kavramı için bakınız kimler, neler söylemiş. Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. EMİLE ZOLA

Adalet güzeldir, fakat emir’lerde olursa daha güzel olur. HZ. MUHAMMED

Adalet, evrenin ruhudur. ÖMER HAYYAM

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. REFİK HALİD KARAY

Adaleti seven bir insan için her yer emindir. EPIKTETOS

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç ulaşır. MIREBAU

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkânsızdır. J.A. FROUDE

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. HZ. MUHAMMED

Adaletin gecikmesi adaletsizliktir. W. S. LANDOR

Adaletin hâkim olduğu yerde silahın yeri yoktur. AMYOT

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL

Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. MONTAIGNE

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. JOHN WEBSTER

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. MONTAIGNE

Adaletli sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır. HAZRETİ MUHAMMED

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. GANDHI

Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. HERAKLEITOS

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. EFLATUN

Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. BACON

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. WILLIAM WATSON

Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da o gerçekleri o kadar az görmeye başlar. HEYWOOD BRAUN

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. HZ. MUHAMMED

Devletin hazinesi adalettir. KONFUÇYUS

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir. MAHATMA GHANDI

Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz. SENECA

Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz. J. ADDISON

Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar. MAURICE DUEVERGER

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. VAUVENARGUES

İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. ABDÜLMELİK B. MERVAN

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. VICTOR HUGO

Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha zordur. SAINT EXUPERY

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. LAO-TSE

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. LIMON LUCE

Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir. TİMURLENK

Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu? ALBERT CAMUS

Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir. ALAINZayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. ARISTOTELES

Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. William Godwin

Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir. Alexander Hamilton

Adalet erdemlerin kraliçesidir. Latin Atasözü

Adalet erdemlerin taca sahip olan en şereflisidir. Marcus Tullius Cicero

Adalet güzeldir, fakat emir’lerde olursa daha güzel olur. HZ. MUHAMMED

Adalet herkese hakkını vermektir. Justinian

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Aristo

Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. ADDISON

Adalet mahkemelerinin tam bağımsızlığı sınırlı anayasal (devlet) için gerekli bir ilkedir. Alexander Hamilton

Adalet mülkün temelidir. HZ. ÖMER

Adalet mülkün temelidir. Nizamülmülk

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. REFİK HALİD KARAY

Adalet olan yere kim sığınmaz ki. Zhantang

Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır. Edmund Burke

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç ulaşır. MIREBAU

Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir. Walt Whitman

Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir. Lustinianus

Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir. CHATEUBRIAND

Adalet... Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek. Ulpianus

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. HZ. MUHAMMED

Adaleti seven bir insan için her yer emindir. EPIKTETOS

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkânsızdır. J.A. FROUDE

Adaletin gecikmesi adaletsizliktir. W. S. LANDOR

Adaletin hâkim olduğu yerde silahın yeri yoktur. AMYOT

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. JOHN WEBSTER

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. MONTAIGNE

Adaletin üç temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi... Eğer mülkiyet istikrarlı değilse daimi savaş olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz. David Hume

Adaletli sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır. HAZRETİ MUHAMMED

Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. HERAKLEITOS

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. EFLATUN

Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. BACON

Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. KONFEÇYUS

Aşırı adalet, aşarı adaletsizliktir. CICERO

Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir. SENECA

Şahin AKÇAP

Diğer Yazıları

Yorum yap


Köşe Yazıları

""

Hasan TÜLÜCEOĞLU
Hasan TÜLÜCEOĞLU2019-09-19

""

Nevriye UĞURLUEL
Nevriye UĞURLUEL2019-07-07

""

Ramazan KALKAN
Ramazan KALKAN2019-01-23

""

Şahin AKÇAP
Şahin AKÇAP2019-09-05

""

Sevim AKDENİZ
Sevim AKDENİZ2019-09-08

E-bülten Gurubu

bize katılın ...