Cumartesi, 7 Aralık 2019
''Hekim çınarlarımız bir değerdir''

''Hekim çınarlarımız bir değerdir''

Antalya Tabip Odası “ Çınarlar ve Fidanlar “ buluşmalarına, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile başladı. Ülke ve hekimlik ortamında birçok değişimin yaşandığı gerçeğinden yola çıkıldı.

''Hekim çınarlarımız bir değerdir''

ANTALYA TABİP ODASI ''ÇINARLARLA FİDANLARI''BULUŞTURUYOR
Antalya Tabip Odası “ Çınarlar ve Fidanlar “ buluşmalarına, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile başladı. Ülke ve hekimlik ortamında birçok değişimin yaşandığı gerçeğinden yola çıkıldı.
Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel ŞAHİN buluşmayı değerlendirdi:

Birikimlerin, tecrübelerin paylaşılamadığı bir ortamda hekimlik değerlerinde de aşınma kaçınılmazdır. Elbette ki geçmiş bir değerdir. Bu değerler üzerilerine doğru şeyler eklendiğinde yüceltilebilir. Bu nedenle hekimlik mesleğinin ''çınarları ''olan hekim abi ve ablalarımız gelecek kuşak için birdeğer ifade etmektedir. Antalya Tabip Odası da bu değerleri gelecek kuşağa taşımak, yüceltmek için aracı olmaya ve onları buluşturmaya çalışmaktadır.
Birlikte çok samimi bir ortamda, renkli sohbetler yapıldı. Gerçek bir kaynaşmanın yaşandığı ortamda herkesin mesleki yaşamından anlattığı anılar, öyküler hepimizin içini ısıttı.
Buluşmada, hep birlikte dostça anlar yaşandı. İçimizdeki bitmeyen enerji ve umut ile hepimiz fidan idik. Geçmişteki çalışma ortamlarımızdaki imkânsızlıklar içinde insan ilişkilerinin güçlü olması, günümüz modern çalışma ortamlarında ise mevcut performans sistemin getirdiği bireyselleştiren, yalnızlaştıran zorlayıcı iş ve hasta yükü konuşuldu. Adeta geçmişle bugün bütünleşti. Buluşmanın başından sonuna kadar dost, abi, abla, kardeş sıcaklığında devam etti.

Ayrıca; Kongrelerin ve eğitim toplantılarının ücretsiz olması gerektiği, 5 yıldızlı oteller yerine herkesin kolay ulaşabileceği Üniversitelerde yapılması gerektiği konuşuldu.
Doktor arkadaşlar arasında saygı, sevgi ve anlayışın geliştirilmesinden söz edildi.
Toplantılara katılımın arttırılması için de; tüm hastanelerde pediatri sorumlularının bir araya gelerek, ihtiyaç ve ilgilileri belirlemeleri toplantı zamanlamalarına karar vermelerine, Eğitim toplantılarının çalışılan mekânlar içinde ve kolay ulaşılan yerlerde olmasına dikkat edilmesi, Ayrıca, sağlıkta hukuk ve haklarımızın bilinmesi konusunda eğitim programlanması yapılması konuşuldu. Hoş anılar, anımsamalarla toplantı sona erdi.
Bizler yönetim kurulu üyelerimizle bu tarihi buluşmaları sürdürerek tanıklık etmeye ortamın sıcaklığını hissetmeye devam edeceğiz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanından başladığımız bu yolculuk başka bölümlerdeki ''çınarlarımızla ve fidanlarımızla '' devam edecek" Dedi.

Yorum yap