Pazar, 8 Aralık 2019

"ANTALYA KENT SORUNLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR"

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ ANTALYA KENT SORUNLARI BİLDİRGESİ YAYINLADI.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ ANTALYA KENT SORUNLARI BİLDİRGESİ YAYINLADI. YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA BALCI BİLDİRGEDE ŞUNLARI BELİRTTİ:

"İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Kent Sorunları Komisyonumuzca, Antalya’nın gelişimi ve değişimine katkı olabileceği düşüncesiyle yerel yöneticilerin dikkatini çekmek, ilgililerin ve kamuoyunun bilgisine sunulmak amacıyla bir bildirge hazırlanmıştır. Bu bildirgeden hareketle bazı tespit, beklenti ve isteklerimizin yerel yöneticiler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun bilgisine sunulmasının yararlı olabileceği değerlendirilmiştir.

Antalya insanı, doğası, iklimi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın en önemli şehirlerinden birisidir.

31 Mart’ta seçilen belediye başkanları, seçimler öncesi yapacakları projeleri açıklamışlardı.
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak;

Bu projelerin broşürlerde kalmamasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini ve Antalya’nın önceliklerinin belirlenmesini ve öncelikli sorunlarının çözülmesini bekliyoruz.
Belediye başkanlarından, Antalya’mızın bir dünya şehri olarak hak ettiği yerde parlaması için canla başla çalışmalarını, halkın eli, kolu, dili olmalarını, kenti ortak akılla yönetmelerini, evrensel düşünüp yerel uygulamalarını, güler yüzlü, ulaşılabilir belediye başkanları olmalarını bekliyoruz.

Belediye başkanlarından rant için çevre-kıyı-dağ-orman ve tarım alanları konusunda neleri yapmayacaklarını ve yaptırmayacaklarını da açıklamalarını bekliyoruz.
Biz, belediye başkanlarından istihdam yaratacak projelere öncelik vermelerini bekliyoruz.
Biz, belediye başkanlarından inşaat mühendislerinin sesine kulak vermesini bekliyor, tüm meslek odaları ile işbirliği ve ortak çalışma yapmalarını istiyoruz.
Bu kapsamda;
Antalya’da bugüne kadar Ulaşım Ana Planı’nın yapılmadığı/yapılamadığı dilendirildi. Bu nedenle imar, ulaşım ve trafik sorunları çözülemedi. Günü kurtarmaya dönük geçici çözümler üretildi. Bu nedenle ulaşımın Antalya’nın en önemli sorunlarından birisi olmaya devam etmemesini,

19 ilçeyi kapsayan bütüncül imar planı ve Ulaşım Ana Planının ivedilikle yapılmasını,
Kısa, orta ve uzun vadeli dönem önceliklerinin belirlenmesini, kent içi ulaşımda raylı sistem ve metro seçeneklerinin hayata geçirilerek toplu ulaşımın sorun olmaktan çıkarılmasını,
Antalya’nın bütüncül bir şekilde akıllı ulaşım sistemleri ile donatılmasını,
Antalya’da otopark sorununun çözülmesini,
Falez-Antalyaspor kavşağı arasındaki taşıt yolunun yer altına alınmasının seçim vaadi olarak kalmamasını, taşıt yolunun üstünün park olarak düzenlenmesini,
Antalya için demiryolu ulaşımı (hızlı tren) güzergahlarının belirlenerek planlara işlenmesini, plan ve programa alınması için Cumhurbaşkanlığı nezdinde (huzurunda) girişimde bulunulmasını,
Bütüncül imar ve ulaşım ana planının yanında, bütüncül deprem ve kentsel dönüşüm ana planı yapılmasını, planda afet toplanma alanlarının belirlenmesini, afet toplanma merkezleri kurulmasını, belirlenen afet toplanma alanları hakkında halkın bilgilendirilmesini,
Kentsel dönüşüm adı altında yık yap anlayışı ile rantsal dönüşümün yerine, Antalya’yı yeniden inşa edecek, çevre odaklı, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürebilir bir kentsel dönüşüm anlayışının hayata geçirilmesini,
Turistleri kent merkezine çekecek ve turizmi 12 aya yayacak; “12 Ay Turizm, 4 mevsim Antalya Projesi” geliştirilmesini, 12 ay sürdürülebilir turizm çeşitliliği için seferberlik başlatılmasını,
Lara Kent Parkı, Kırkgöz ve Düden Projeleri hazırlanmasını ve hayata geçirilmesini;
Kültür, sanat ve sporla bütünleşen yeni yaşam alanları oluşturulmasını,

Antalya’nın çevresine zarar veren taş ocaklarının kapatılması, orman ve tarım alanlarına zarar verecek yeni taş ocaklarına kesinlikle izin verilmemesi için merkezi yönetim nezdinde etkili olmalarını ve bu konuda yerel yönetim olarak tüm yetkilerini ödünsüz bir şekilde kullanmalarını,

Çevre ve doğa bütünlüğü kapsamında yaylak ve meralar, ormanlar ve tarım alanlarının, rant ve konut alanlarına dönüşümünün kesinlikle önlenmesini, bu alanlarda kamunun yararlanabileceği tesislerin dışında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmemesini, bu konuda idari ve yasal önlemler alınarak titizlikle takip edilmesini,

Su kaynakları üzerinde ÇED Raporu bulunmayan ve yöre halkının istemediği proje ve yapım aşamasında olan HES yapımlarının önlenmesini,

Belediyelerin çocuklarımız için anaokulu, gençlerimiz için yurt, engellilerimiz için mola evi, yaşlılarımız için bakım evi, sokak hayvanları için barınak ve tedavi merkezi yapmalarını,
Yapı ruhsatı, proje ve yapı denetim süreçlerinin hızlandırılmasını,
Kaleiçi, Haşim İşcan ve Balbey mahallelerinin cazibe merkezi haline getirilmesini,
Tarihi, kültürel ve doğal değerlerimizin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını,
Temizlik ve hijyende azami titizlik gösteren, çevre ve görüntü kirliliğini önleyen, kıyı, kaldırım, bahçe ve yol kenarı işgallerini engelleyen çalışmalara önem ve öncelik verilmesini,
Kentle ilgili kararlarda halkın katılımının sağlanmasını, projelerle ilgili kamuoyunun sürekli ve etkili bir biçimde bilgilendirilmesini,

Antalya’nın güneş enerjisi ile elektrik üreten, kullanan ve aydınlanan örnek “Güneşkent Antalya” olmasını,
Yapılan çalışmalarla ilgili olarak kamuoyunun sürekli ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesini ve bu surette kamuoyu desteğinin devamlılığının sağlanmasını,
Bu bağlamda tarım, turizm, ticaret kenti Antalya’nın, her dünyalının ölmeden önce bir kez görmek isteyeceği, “Antalya’da yaşamak ayrıcalıktır” diyebileceğimiz, güvenli, huzurlu ve mutlu bir kent olmasını,
İstiyoruz.
Yukarıda dile getirdiğimiz konuların başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulmasının siyasi oy kaygısı taşımadan atılacak radikal adımlara da bağlı olduğunu biliyoruz…
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Yorum yap