Perşembe, 12 Aralık 2019

Türkiye'den yurt dışına 323 bin 918 kişi göç etti

2018 yılı uluslararası göç istatistikleri TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi ÖNCEL tarafından açıklandı.

2018 yılı uluslararası göç istatistikleri TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi ÖNCEL tarafından açıklandı:

Yurt dışından Türkiye'ye 577 bin 457 kişi göç etti
Ülkemize göç edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %23,8 artarak 577 bin 457 kişi oldu. Bu nüfusun %52,7'sini erkek, %47,3'ünü ise kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına 323 bin 918 kişi göç etti
Ülkemizden göç eden kişi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %27,7 artarak 323 bin 918 oldu. Bu nüfusun %53,3'ünü erkek, %46,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Yurt dışından en fazla göç alan il İstanbul oldu
Ülkemize 2018 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 201 bin 957 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 71 bin 337 kişi ile Ankara, 36 bin 674 kişi ile Antalya, 22 bin 660 kişi ile Bursa ve 14 bin 671 kişi ile İzmir takip etti.

2018 yılında Isparta iline göç edenlerin sayısı 2 993, Burdur iline göç edenlerin sayısı ise 2 277 oldu.

Ülkemizden göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise 113 bin 430 kişi ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 28 bin 410 kişi ile Ankara, 18 bin 408 kişi ile Antalya, 16 bin 789 kişi ile Gümüşhane ve 13 bin 468 kişi ile İzmir izledi.

2018 yılında Isparta ilinden göç edenlerin sayısı 1 592, Burdur ilinden göç edenlerin sayısı ise 595 oldu.
Türkiye’ye gelen yabancı nüfusun %23,6’sını Irak vatandaşları oluşturdu
Ülkemize 2018 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı %23,6 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla %9,6 ile Afganistan, %8,4 ile Suriye, %7,5 ile Türkmenistan ve %6,8 ile İran vatandaşları izledi.
Ülkemizden göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı %20,6 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla %7,4 ile Azerbaycan, %7 ile Özbekistan, %5,4 ile Türkmenistan ve %4,9 ile İran vatandaşları takip etti.

Yorum yap