Pazartesi, 19 Ağustos 2019
2018 yılı doğum istatistikleri açıklandı

2018 yılı doğum istatistikleri açıklandı

2018 Yılı Doğum İstatistikleri Antalya, Isparta ve Burdur İli sonuçlarını TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel açıkladı.

2018 yılı doğum istatistikleri açıklandı

2018 Yılı Doğum İstatistikleri Antalya, Isparta ve Burdur İli sonuçlarını TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel açıkladı.

Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 248 bin 847 oldu.

Ülkemizde; canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2017 yılı verisine göre 1 milyon 295 bin 784 iken 2018 yılında 1 milyon 248 bin 847 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.

Antalya’da canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2017 yılı verisine göre 33 604 iken 2018 yılında 32 134 oldu.
Isparta’da canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2017 yılı verisine göre 5 330 iken 2018 yılında 4 913 oldu.
Burdur’da canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2017 yılı verisine göre 2 800 iken 2018 yılında 2 737 oldu.

Toplam doğurganlık hızı 1,99 çocuk oldu.
Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.

Ülkemizde; toplam doğurganlık hızı, 2017 yılında 2,07 çocuk iken 2018 yılında 1,99 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 1,99 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'nun altında kaldığını gösterdi.

Antalya’da toplam doğurganlık hızı, 2017 yılında 1,83 çocuk iken 2018 yılında 1,74 çocuk olarak gerçekleşti
Isparta’da toplam doğurganlık hızı, 2017 yılında 1,77 çocuk iken 2018 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleşti
Burdur’da toplam doğurganlık hızı, 2017 yılında 1,66 çocuk iken 2018 yılında 1,58 çocuk olarak gerçekleşti.

Kaba doğum hızı binde 15,3 oldu.
Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir.
Ülkemizde; kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2017 yılında binde 16,1 iken 2018 yılında binde 15,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2017 yılında bin nüfus başına 16,1 doğum düşerken, 2018 yılında 15,3 doğum düştü.
Antalya’da kaba doğum hızı, 2017 yılında binde 14,3 iken 2018 yılında binde 13,4 oldu.
Isparta’da kaba doğum hızı, 2017 yılında binde 12,4 iken 2018 yılında binde 11,2 oldu.
Burdur’da kaba doğum hızı, 2017 yılında binde 10,6 iken 2018 yılında binde 10,2 oldu.

Yorum yap