Cumartesi, 7 Aralık 2019

İMECİK’TE ÇEVREYE TEHLİKELİ ZARARLI ATIK ÇAMURU DÖKEN HAMDİ SARICAYA MAHKEME HAPİS CEZASI VERDİ

Antalya Korkuteli’ne bağlı İmecik Mahallesine (köyüne) Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu idaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü’nün arıtma çamurlarını 3 köyün tarlalarına gelişigüzel döken firma sahibi Hamdi sarıcaya MAHKEME toplamda 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi

Mahkeme 3 ayrı suçtan hapis cezası verdi
1. Antalya atık çamurlarını Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçunu işlediği tüm dosya kapsamı ile sabit görülmeke eylemine uyan TCK 181/1 Maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, failin kusurluluk dereseci, meydana gelen zararın büyüklüğü, kastın yoğunluğu birlikte nazara alınarak 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırımasına,
2.TÜBİTAK raporları doğrultusunda atık ve artıkların toprak, su ve yada havada kalıcı etki gösterdikleri anlaşılmakla TCK 181/3 maddesi gereği 2 katı oranında artırım yapılarak sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına.
3.sanığın aynı suçu aynı mağdura karşı birden çok kez işlediği anlaşılmakla TCK 43/1 Maddesi uyarınca 1/2 oranında artırım yapılarak 4 yıl 8 ay 7gün hapis cezası ile cezalandırılmasına
Son olarak da cezasında 1/6 oranında indirim yapılarak 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Mahkeme Taşımacılık Firması Ruhsatını İPTAL ETTİ

Mahkeme TCK 181/5 maddesi uyarınca TCK 60/1 maddesi gereği Baturalp Turizm Taşımacılık Org İnşaat Emlak San.LMT.Şti isimli şirketin 10/03/2015 tarih ve 340 sayılı”Tehlikeli Atık Geri Kazanım” konulu Çevre İZİn ve Lisans elgesi ile verilen iznin İPTALİNE karar vermiştir.
Mahkeme Hamdi Sarıca’nın Firmasında çalışan toplam 8 kişiye daha hapis cezası verdi ancak onların cezasının ERTELENMESİNE karar verdi.
Mahkeme Hamdi Sarıcanın Firmasında Çalışan şoför ve diğerleri, Emin Ayhan, Recep Akın, Hasan KÜçükkuş, Feyzullah Koç, Süleyman Büyükgursak, Bayram Topal, Mustafa İnceler, Recep Şahin’e de hapis cezası verdi ancak onların cezası ERTELENMESNE KARAR VERDİ. Mahkeme Vekalet ücretini de sanıklardan alınmasına karar verdi.

İŞLENEN ÇEVRE SUÇLARI JANDARMA TUTANAKLARIYLA TESPİT EDİLMİŞTİ.
İmecik, Beğiş, Avdan, Ulucak, Bayatbadem Köylerinin toplamda 33 bin dönümden fazla olan tarım alanlarına bu atıklar gelişigüzel dökülmekte olduğu değişik kereler jandarma tutanaklarıyla sabitlenmiş olup köylülerin açtığı dava sonucunda numuneler savcılık yoluyla tübitaka gönderilmişti.
ATIKLAR İÇİN TÜBİTAK “TEHLİKELİ VE ZARARLI ATIK” RAPORU VERMİŞTİ

TÜBİTAK RAPORUNDA; Atık çamuru için “tehlikeli (Zararlı) atık olduğu sonucuna varılmıştır
demiş; atıklarda ağır metallerde krom ve nikel ve çinko sınır değerleri aşmıştır denilmiştir. Balıklar üzerinde AKUT TOKSİSİTE TESTİ yapılmıştır: 100 g/lik (1’e 10 seyreltme) sulu çözelti hazırlayarak SKKY Teknik Usuller Tebliği şartlarına göre teste tabi tutulmuş, su içindeki maddeye maruz kalan organizmaların (balıkların) kısa zamanda (günler içinde) %50’sinin öldüğü, ortalama ölümcül konsantrasyon (LC50) olarak ifade edilmektedir. Analiz sonucu olarak alınan numunelerin sucul ortamlarda yaşayan su canlıları için kısmi riskli olduğu sonucuna varılmıştır denilmiştir.

Farelerde AKUT TOKSİSİTE TESTİ sonuçları:
(Gen Mühendisliği Biyoteknolojosi Enstitüsü tarafından analizi yapılmıştır) 
Farelere laboratuar ortamında doz uygulanmış ve yedirildikten sonra 40 dakika içinde ölmüştür. Yedikten sonra ölüme kadar;
a-solunum hacimlerinde artma, zor nefes alma, bronkospasmik tablo, hipoksi, extrmitelerde ve kıllı deride siyoniz, pilor ereksiyon, kontrolsüz ve refleksif hareketler, toplam akciğer kapasitelerinde zorlanma semptomlar göstermiştir.
b- vücut ağırlığına göre verilen miktarda ise, 14 gün boyunca izlenmeş gözlemlerde, deride kıllarda, gözde mukoz membranda solunum, dolaşım, otonom ve merkezi sinir sisteminde somatomotor aktivite ve davranış paternindeki değişmeleri içermektedir.
Gözlemlerde Özellikle, titreme konvülsiyon, salya salgılanması, diaire, uyuklama, uyku ve koma gibi durumlara dikkat edilmiştir. S 12
c- 3. Yöntemde 14 gün boyunca gözlemlendikten sonra yapılan otopside hayvanın karaciğer ve böbrekte hiperemi olduğu tespit edilmiştir. S13
denilmektedir.

ATIK ÇAMURLARINI İMECİK VE DİĞER KÖYLERİN TARLALARINA DÖKEN HAMDİ SARICA AVLANMASI YASAK GEYİĞ DE VURMUŞTU

A PLATFORMU (Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu)
İMECİK KÖYLÜLERİ
BEYİŞ KÖYLÜLERİ 
AVDAN KÖYLÜLERİ
ULUCAK KÖYLÜLERİ
BAYATBADEM

Yorum yap