Çarşamba, 23 Ocak 2019

"Kadın Yasal Hakları Eğitimi" düzenlendi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik “Kadın Yasal Hakları Eğitimi” düzenlendi.

Toplumsal yapımızın temel direği olan kadınlarının statüsünü güçlendirmek, sağlamlaştırmak adına atılan adımları gönülden desteklediğini dile getiren Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, yaptığı açıklamada “Bir ülkede kadınlar çalışma hayatında etkin değilse, o ülkenin kalkınması, büyümesi, mümkün olmadığına inanıyorum. Toplumsal yapı içerisinde kadın, baskı ve zorlamaya dayalı değil karşılıklı özverinin hâkim olduğu şekilde yerini almalıdır. Demokratik haklarının bilincinde olan kadın, bireysel ve mesleki açıdan da başarıya ve gelişime açıktır. O yüzden, hayatın her alanında, kadınların var olduğu, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlendiği ve olmadığı günler diliyorum. “dedi.

 Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM Antalya Temsilciliği tarafından, Hukuk Komisyon Başkanı Av. Neslihan Yalçın ve Hukuk Komisyon üyesi Av. Şemsifer Elif YÜCE SARIGÜL, kadının aile içi ve sosyal rollerinin dengelenmesi adına, kadının insan hakları ve fırsat eşitliği konusunda bilgilendirmede bulundu.
Kadının evlilik ve boşanmasına, kadına yönelik şiddete ilişkin hükümler üzerinde durularak kadınların yasal haklarının neler olduğu, nerede ve ne şekilde kullanılabileceği konularına değinilen, Kadın Yasal Hakları eğitimi video izletisi ile başladı.
Kadınların yaşama pozitif katılımlarının sağlanması ve demokratik haklarının neler olduğu konusunda bilgilendirildikleri eğitim programı katılımcıların sorularının cevaplanması ile son buldu.

Yorum yap