Çarşamba, 26 Haziran 2019
CİHADİYE-PINARLI İMAR PLANLARI ANLATILDI

CİHADİYE-PINARLI İMAR PLANLARI ANLATILDI

Aksu Belediyesi, yapılan imar çalışmaları hakkında vatandaşa bilgilendirme toplantısı düzenledi. Pınarlı ve Cihadiye mahallelerini kapsayan çalışmaların anlatıldığı toplantıya katılım yoğun oldu. Belediye Başkanı Halil Şahin şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara gerekli tüm açıklamaları yaptı.

Başkan Şahin toplantıda yaptığı konuşmada, “Daha önce sizlerle referandum yaptık. Tapunuzu istediğinizi söylediniz ve o doğrultuda çalışmalar yaptık. Bugün size Büyükşehir Belediyesi’nde askıya çıkan 5 binlik imar planı çalışmasını gösterip bilgi vereceğiz. Aksu şu an hızlı bir değişim ve gelişim gösteriyor. Biz şeffaf belediyecilik yapıyoruz. Aksu’da daha önce yapılan planlamalar hiç halka anlatılmadı. İnşallah yapılan planlama çoğunluğun memnun olduğu bir çalışma olur. Kapımız sizlere her zaman açık. Çalışmalarla ilgili istediğiniz zaman gelip bilgi alabilirsiniz. Sırf yapılan planlamalara karşı çıkmak için itiraz etmeyin. Hepimiz samimi olmalıyız” dedi.

TEKNİK BİLGİLER VERİLDİ

Toplantıda teknik ekip tarafından imar çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine bilgiler aktarıldı. Pınarlı, Cihadiye Mahalleleri konusunda Aksu Belediyesi 6 Kasım 2016 pazar günü “Tapu verilsin (imar planı ve uygulaması)”, “Kentsel dönüşüm yapılsın” ve “Hiçbiri” oylaması yaptırdı. Yapılan oylama sonucunda vatandaşların %87.69’u “Tapu verilsin” dedi. Bölgenin mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Mülga Pınarlı Belediye Meclisinin 04.07.2005 tarih ve 22 sayılı olur ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2005 tarih ve 547 sayılı kararıyla onaylanmış ancak parselasyon uygulaması yapılmamıştı. Söz konusu planda bölge 0.40 emsal Konut Alanları ile Ticaret alanları başta olmak üzere yer yer parklar, çocuk oyun alanlar, okul alanları ve yollar başta olmak üzere çeşitli kamusal alanları kapsamakta. Revizyon plan çalışmalarına başlamadan önce yaklaşık 60 ha’ı Eski Mera arazisi olmak üzere toplamda 77 ha’lık Hazine Arazilerinde bulunan binaların güncellemesi yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden söz konusu bölgede 1/5000 ilave ve revizyon imar planı çalışmaları başlatıldı.
Planlama çalışmaları 3194 sayılı kanun, Mekânsal planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik ve kurum görüşleri doğrultusunda mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınarak ve mümkün mertebe yapılaşmalar korunarak aynı zamanda kentsel hareketlilik ve gelişmelere göre yaşanabilir bir kentsel yaşam alanı oluşturmak amacıyla yapılmakta. Bölgede 3194 sayılı kanunun 18. Maddesine istinaden imar uygulaması yapılarak Yol veya Sosyal donatı alanında kalan kısımlara ilişkin mülkiyet hakları kullandırılacak.
İlave ve Revizyon imar çalışmaları ile bölgeye yeni okul, cami, park, pazar yeri, Sosyal-Kültürel alanlar ile yeni ulaşım aksları kazandırılırken Konut ve Ticaret Konut Alanlarında emsal:0.70, Ticaret alanlarında ise emsal:0.80’e çıkartılmakta. Yeni plan eski plana göre bölgenin kentsel yaşam kalitesi ve maddi değerini artıracak olması vatandaşlarımızın yararına olacağı muhakkaktır.
          5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarını yapma, yaptırma ve onama yetkisi Büyükşehir Belediyesine aittir. 1/5000 ölçekli nazım imar planı 13.04.2018 tarihli ve 460 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında onaylanmış ve 20.04.2018 tarihi ile 20.05.2018 tarihi arasında askıya çıkarılmıştır.
         1/5000 ölçekli nazım imar planı ilişkin Büyükşehir Belediyesince askı işlemleri tamamlanıp planın kesinleşmesi sonrası, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Aksu Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclislerinde onandıktan sonra belediyenin internet sitesinde ve yerel gazetelerden birinde ilan edilecek ve belediyenin ilan panosuna asılacak.
İmar planları vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha sağlıklı ortamlarda yaşamalarını sağlamak adına ekonomik ve sosyal kültürel değerler doğrultusunda mekânsal, doğal ve fiziki veriler ışığında şehir ile ilgili tüm bilgilerin sembolik olarak şekillenmiş halleridir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planları kesinleştikten sonra 3194 sayılı kanunun 18. Maddesine istinaden parselasyon uygulaması yapılarak tapusu olmayan vatandaşlara tapular verilecek ve imar çapı ve Yapı Ruhsatı verilmeye başlanacaktır.

Yorum yap