Cuma, 16 Kasım 2018
TARSİM UYARDI: SERA SİGORTASI YAPTIRILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

TARSİM UYARDI: SERA SİGORTASI YAPTIRILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilerin Devlet Destekli Sera Sigortası yaptırırken dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Poliçe düzenlenmesi için eksiklerin telafi edilmesi ve sigorta yaptırılması aşamasında poliçelerde yer alan hususların mutlaka dikkatlice okunması gerekliliği hatırlatıldı.

“Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun olan seralar ve içindeki bitkisel ürünler, “dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını” riskleri nedeniyle sera içindeki ürünlerde meydana gelen miktar kayıpları ile sera konstrüksiyonu, örtü malzemesi ve sera içindeki teknik donanımda meydana gelen zararlara karşı Devlet Destekli Sera Sigortası kapsamında güvence altına alınabiliyor.”

Sera Sigortasında, fırtına, hortum, heyelan, sel ve su baskını ile kar ve dolu ağırlığı teminatları, risk inceleme ve değerlendirme işlemleri sonucu, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda standartlara ve projesine uygun olarak tesis edilmiş seralara verilebiliyor.

Risk inceleme işlemleri yapılan serada, aşağıda belirtilen durumlardan birinin bile tespit edilmesi halinde ilgili teminat verilemiyor.

“Sundurma çatı varsa ve dört tarafı kapalı değilse”, “örtü parçalanmışsa”, “uygun olmayan yamaya sahipse” ve “yırtık varsa”, “plastik örtü çevre betonu bağlantısı yoksa”, “taş ya da toprak ise”, “plastik örtü konstrüksiyon (iskelet) bağlantısı yoksa”, “dört tarafında çevre betonu yoksa” ve “iskelet malzemesinde ahşap destek kullanıldıysa” FIRTINA teminatı,

“plastik örtü konstrüksiyon bağlantısı yoksa” veya “örtü parçalanmışsa” HORTUM teminatı,

Meyilli arazilerde yer alan seralarda, “istinad duvarı, gerekli olduğu halde yoksa veya var ama harçsızsa” HEYELAN teminatı,

Seranın, “dört tarafında temel duvarı (çevre betonu) yoksa”, “plastik örtü çevre betonu bağlantısı yoksa” veya “taş” ya da “topraksa”, “çevre duvarının dış toprak yüzeyinden yüksekliği 0 (sıfır) ise” SEL ve SU BASKINI teminatı,

Serada “oluk malzemesi plastikse” veya “gerekli ama yoksa” KAR ve DOLU AĞIRLIĞI teminatı, verilemiyor.

Üreticilerimiz poliçe düzenletilmesi aşamasında bu hususlara mutlaka dikkat etmeli ve detaylı bilgi edinmek üzere acentelerine danışmalıdır.

Yorum yap