Salı, 24 Eylül 2019
“Tarım ve turizm ülkemiz için hayatiyet arzeden sektörlerdir”

“Tarım ve turizm ülkemiz için hayatiyet arzeden sektörlerdir”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı’nın (BAGEV) hazırladığı, BAGEV İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı Reşat Güney’in sunduğu Batı Akdeniz’de İş Hayatı Programı’na konuk oldu.

Ayık, TÜROFED’in çalışmalarını ve hedeflerini VTV ekranından anlattı. TÜROFED’in 2005 yılında Türkiye’nin farklı bölgesinde kurulmuş derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu çatı örgüt olduğunu belirten Ayık, turizm sektörünü bir adım ileri götürmek için çalıştıklarını kaydetti. Hukuksal altyapının turizm sektörünün önündeki en önemli engel olduğunu bildiren Ayık, fiziki altyapı yetersizliklerinin de sektör için büyük sorun olduğunu söyledi. Türkiye’nin turizm sektörü inanılmaz bir noktaya geldiğini ifade eden Ayık, “Turizm ülkemiz açısından çok önemlidir. Onun için hukuksal ve altyapı sorunlarının biran önce bertaraf edilmesi lazım. Önümüzdeki 10-12 yıllık periyotta sektör için konulan hedefler ancak ve ancak sorunların çözümü ile hallolabilir” dedi.

Turizm sektörünün 1982 yılında yayımlanan 2634 sayılı Turizm Teşvik Yasasıyla ivme kazandığını hatırlatan Osman Ayık, “Ama geçen 30 yıl içinde sektör çok dinamik bir yapı ve hızlı bir büyüme trendi içinde olarak 30 milyon eşiğini aştı. Bu bizim için önemli bir şeydir ama hedef 2023 stratejisine göre öngörülen rakam 60 milyondur. Türkiye, bu hedefi geçekleştirebilir mi? Tabi ki gerçekleştirebilir. Ama bizim inancımız şudur ki, 2634 sayılı yasanın Türkiye’nin bu güne kadar bu sektörlerdeki yapmış olduğu birikimler, tecrübeler, deneyimlerin ışığında tekrar ele alınıp yeni bir bakış açısıyla mutlaka yazılması gerekiyor” diye konuştu.
Ayık, Kıyı Kanunu gibi bir takım düzenlemelerin de 2634 sayılı kanunla birlikte yeniden ele alınması gerektiğini de söyledi.
Türkiye’nin milli iki sektörü olduğunu ifade eden Ayık, bunlardan birinin turizm, diğerinin tarım olduğunu kaydetti. Ayık, “Bunlar gerek sermaye yapısı gerek ülkeye yaratmış oldukları katma değer ve istihdama olan katkıları açısından bakıldığında gerçekten Türkiye’de faaliyette görülen veya ihracat yapan 50’nin üzerindeki sektör arasında bizce çok önemli iki sektör” dedi.

Turizm sektöründen 2011 yılı için 20–25 milyar dolar civarında gelir beklediklerini bildiren Osman Ayık, “Bunun yüzde 95’den fazlası ülkemizde kalacak. Bu açıdan değerlendirildiğinde tarım ve turizm, ülkemiz için hayatiyet arz eden sektörlerdir. Dolayısıyla bu sektörlerin gelişmesi için sorunsuz bir şekilde büyüyebilmelerini sürdürebilmeleri için mutlaka yeniden yapılandıracak, yeni bir perspektif dahilinde düzenleyecek yasal yapılara ihtiyaç var” diye konuştu.
Turizmin sürdürülebilir olması için çevrenin önemli olduğunu vurgulayan Osman Ayık, “Siz kirlenmiş denizlerde, kirlenmiş, bozulmuş doğada turizm yapamazsınız. Yok olmuş kültürel değerlerinizle de turizm yapamazsınız” dedi.
TÜROFED olarak konaklama ve yeme içme sektörünün Türkiye genelinde örgütlenmesi anlamında ciddi bir gayret içerisinde olduklarını anlatan Osman Ayık, “Türkiye’nin federasyonu olacağız” dedi.
Tanıtım konusunda her kurum ve kuruluşun belirli bütçeler harcadığını ancak zaman zaman hedeflenen noktaya ulaşılamadığını kaydeden Osman Ayık, Antalya Tanıtım A.Ş’nin kurulmasının tanıtım için iyi bir örnek olduğunu söyledi. Ayık, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanıtım için harcadığı 100 milyon dolarlık rakamın en az 2 veya 3 katı kadar da sektörün tanıtıma para aktardığına dikkat çekerek, tek elden yürütülecek tanıtım faaliyetlerinin ülkenin imajı açısından da önemli olacağını vurguladı.

Yorum yap