Çarşamba, 20 Kasım 2019
Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olanlar aftan yararlanabilecek

Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olanlar aftan yararlanabilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne borçları olup, kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6111 Sayılı Yasa’dan yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 21 Mayıs’a kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü’ne başvurmaları istendi.

Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halk arasında Torba Yasa ya da kamu alacaklarında af olarak da bilinen yasa kapsamında Büyükşehir Belediyeleri alacaklarının da yeniden düzenlendiği hatırlatıldı.
Açıklamada şöyle denildi: “Büyükşehir Belediyeleri ile vatandaşlar arasında alacak-borç ilişkisine neden olan 31 Aralık 2010 tarihinden önceki dönemlere ait bulunan; ‘beyana dayanan vergiler, bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 Sayılı Yasa kapsamında yer alan ve vadesi ya da borcun tamamının 31 Aralık 2010 tarihinde ve öncesinde olduğu halde ödenmeyen her türlü asli ve fer’i belediye alacağı, 2464 Sayılı Yasanın 97. Maddesi’ne istinaden tahsili gereken ödenmemiş ücret alacakları ve bunların fer’i alacakları ile belediye su abonelerinin ödenmemiş su kullanım borçları ve bunların fer’i alacakları’ hem yeniden hesaplanıp, hem de isteğe göre taksitlendirilerek yeniden yapılandırılabilecektir.”
Açıklamada, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’ne olan geçmişe dönük borçlarının 6111 Sayılı Yasa’da belirtildiği şekilde yeniden yapılandırılarak 2’şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit takside kadar ödeme kolaylığı sağlanabileceği kaydedildi.
Yeniden yapılandırma kolaylığından yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşların Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’ne dilekçeleri ile başvurduğu gibi aynı zamanda www.antalya.bel.tr adresine girerek e-belediyecilikten de faydalanabilecekleri, borçlarını sorgulayıp, taksit tutarlarını görebilecekleri bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin af kapsamındaki alacak-borç kalemleri listesi
İlan ve reklam vergileri
Eğlence vergileri
Tatil günleri çalışma ruhsat harçları
Kira gelirleri
Hal işgal ücretleri
Hal rüsum ödemeleri
Özel çöp ve katı atık toplama bedelleri
Atıksu tahlil ücretleri
Havuz suyu tahlil ücretleri
Yatlara verilen elektrik bedelleri
Yatlara verilen su bedelleri
Yat bağlama ücreti
Otobüs ruhsat harcı
Otobüs durak aidatları
18+1 araç ruhsat tasdik ücretleri
18+1 araç durak aidatı ücretleri
Tıbbi atık bertaraf ücretleri
Turizm çarşısı işgaliye bedelleri

Yorum yap