Çarşamba, 20 Kasım 2019

"Perge antik kenti maddi hata sonucu plana alındı"

CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, Perge Antik Kenti’nin makilik, fundalık alan olarak Çevre Düzeni Planı’na işlenmesini TBMM gündemine taşırken, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, maddi hata sonucu bu işlemin yapıldığını, askı sürecinde planın düzeltileceğini söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Çevre Düzeni Planı ile ilgili sözlü soru önergesini, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda yanıtladı. Tutanaklardan;
-MADDİ HATA-
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU- Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü Çöllü'nün sorusuna cevap olarak: Efendim, Antalya'da birinci derece arkeolojik sit alanı niteliğindeki Perge Antik Kenti, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına, maddi hata neticesinde ‘makilik, fundalık, çalılık alan ve tarım alanı’ olarak işlenmiş olup askı süreci sonunda yapılacak düzenlemeyle söz konusu saha için sadece sit alanı sınırları çevre düzeni planına işlenecek ve herhangi bir kullanım kararı getirilmemesine yönelik düzenleme yapılacaktır. Perge Antik Kenti sit alanı için herhangi bir karar getirilmeyecektir. Ayrıca kuzey Antalya kültür ve turizm alanı koruma ve gelişim bölgesi sınırı çevre düzeni planına sehven işlenmemiş olup planın askı süreci sonucunda uygun bulunan düzeltmelerle birlikte çevre düzeni planına işlenecektir.
-MASABAŞI PLANLAMA OLMAZ-

-HÜSNÜ ÇÖLLÜ (Antalya) - Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Verdiği yanıtta planlamayla ilgili bir sorun olmadığını vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığına da aynı soruyu sordum. Kendileri maddi hatalar olduğunu, düzeltileceğini söylediler. Benim ifade etmeye çalıştığım, planlamanın Ankara'da, masa başında yapılmaması gerektiği, bir şehrin planı hazırlanırken o ilin yerel yönetimleriyle, o ilin ilgili meslek ve sivil toplum örgütleriyle görüşülmesi gerektiğidir. Bunun yapılmasında fayda görüyorum.

-SERİK NEBİLER KÖYÜ SULAMA KANALLARI-
….Sayın Bakanım, önemli bir husus: Hatırlarsanız, Serik Nebiler köyündeki sulama kanallarının temizlenmesi konusunda sorumluluğun Sulama Birliğine ait olduğunu bildirmiştiniz. Ancak Sulama Birliğinin böyle bir imkânının olmadığını biz öğrendik. Bölge halkı panik içerisinde; bir sonraki yağmurlarda -kanallar temizlenmezse- bir sürü toprağın da yok olacağını söylüyorlar, yardımlarınızı rica ediyorlar.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Hemen cevap vereyim. Sayın Milletvekilim, ben de aynı görüşteyim yani özellikle çevre düzeni planları hazırlanırken mutlaka ilgili kurum, kuruluşların hepsiyle görüşerek onların da mutabakatı alınıyor.
Bu Serik'le ilgili, sulama kanallarıyla ilgili ben bakayım. DSİ ile birlikte, Sulama Birliğiyle birlikte ortaklaşa bir temizlik yapsınlar. “

Yorum yap