Cuma, 6 Aralık 2019

Uluslararası sağlıkta performans ve kalite kongresi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Ülkemizin önceliklerini gözeterek hazırladığımız Hizmet Kalite Belgesi, önümüzdeki günlerde sağlık kuruluşlarının önemli bir gündem maddesi olacaktır'' dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ''Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi'', Antalya Kundu'daki Kremlin Palace Otel'de başladı.
''Çalışanların teşviki ve hasta güvenliği'' temasıyla düzenlenen kongreye Bakan Akdağ, Erzurum'dan telekonferans yöntemiyle katıldı. Bakan Akdağ, sağlık hizmetlerinde Türkiye'nin, son altı yılda Sağlıkta Dönüşüm Programıyla önemli gelişmeler kaydettiğini vurguladı. Bu programı geliştirirken birçok ülkede sağlık sistemlerini yerinde incelediklerini anlatan Akdağ, bu bilgileri Türkiye ile birleştirerek, ülkeye özgü, merkezinde insan olan bir Türkiye modeli olarak Sağlıkta Dönüşüm Modelini ortaya çıkardıklarını dile getirdi.
Programdaki önemli reformlardan birinin nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kaliteyi geliştirme ve performans değerlendirmesi olduğunu vurgulayan Bakan Akdağ, şöyle konuştu:
''Bugün için sistemin sağlık hayatımıza olumlu katkılarını ve önemli sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Performans yönetimi, sadece sonuçları ölçmekle kalmayıp, kurumlara belirli amaçlar doğrultusunda yön de vermelidir. Bugün uygulamakta olduğumuz model, birçok bileşeni barındırmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nda hem ülkemizde hem yurtdışında gördüğümüz örnekleri mükemmel biçimde değerlendirerek kendimize has bir uygulama tarzı ortaya koyduk ve model, yurtdışındaki gözlemcilerin de dikkatini çekti. OECD tarafından örnek bir uygulama olarak gösterildi ve uluslararası kabul gören bir model haline gelmiş oldu.''

-''DÜZENLEMELER, KALİTE ÇALIŞMALARINI DA YÖNLENDİRMELİ''-
Akdağ, sağlıkta performans ve kaliteyle ilgili düzenlemelerin, sağlık kurumlarının kalite çalışmalarını da yönlendirmesi gerektiğine değindi.
Hasta memnuniyeti, verimlilik, hizmet kalite standartları gibi bileşenlere sahip bu düzenlemelerin, hastanelerin kurumsal performansıyla örtüşerek büyük bir ivme kazandığını ifade eden Akdağ, bu işlerin takibi ve yönlendirmesi için kurulan yapıyla bu gelişmenin daha da iyiye gideceğini düşündüklerini dile getirdi. Akdağ, bu standartların doğru olarak hayata geçirilmesi için hazırlanan rehberlerin, kurumların kalite çalışmalarında önemli bir araç haline geldiğini bildirdi.
Oluşturulan hizmet kalite standartlarının bugün sağlık hizmeti veren bütün kurumların kendilerine has sınıflandırma çalışmalarında da kullanıldığını belirten Akdağ, şöyle devam etti:
''Sağlık hizmetinin kalitesini geliştirme sorumluluğunu hepimizin paylaşması gerekir. Özel ve kamu hizmet sunucularının kalitesinin değerlendirilmesi gibi önemli bir görevin kuşkusuz objektif kriterlere sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla bu değerlendirmeyi yapacak kişileri profesyonel eğitime tabi tutuyoruz. Bu eğitimleri sistematik ve kurumsal hale getirmek için düzenleyeceğimiz çalışmalar, performans ve kalite konusunda önemli bir mesafe katetmemizi sağlayacak. Değerlendirme kurumlarımız tarafından tanınırlık, motivasyon kaynağı ve somut çıktı olarak kabul edilmekte ve çeşitli belgelendirme çalışmaları devam etmektedir. Ancak belgelendirmenin sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme anlamında hedefine ulaşması için uygulanan sağlık politikaları ve sunulan hizmetlere özgü kriterler sorgulanmalıdır. Başka bir deyişle herhangi bir ülkenin modeli, başka bir ülkede kullanılamaz. Burada mutlaka konuyu hem ülkeler bağlamında, hem özel bağlamda, hem de hastaneler bağlamında ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Bu vizyonla, ülkemizin önceliklerini gözeterek hazırladığımız Hizmet Kalite Belgesi, önümüzdeki günlerde sağlık kuruluşlarının önemli bir gündem maddesi olacaktır. Ancak gelinen noktayı gelinen noktayı yeterli görmüyoruz.''
Akdağ, hükümet olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı hayata geçirmek için önemli adımlar attıklarını, ancak sağlık çalışanlarının desteği olmadan bu noktaya gelinemeyeceğini ifade etti.

-KONGREDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ DEĞİŞİM VE YENİDEN YAPILANMA TARTIŞILIYOR-
Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen kongrede, son dört yıldır yürütülen performansa dayalı ek ödeme modelinin sonuçları, etkileri ve diğer boyutları, hasta güvenliği, hasta memnuniyeti, sağlık harcamalarına etkisi ve sağlık finansmanıyla ilişkisi, verimli, ekonomik, hakkaniyetli, erişilebilir bir sağlık hizmet sunumu için yapılması gerekenler tartışılacak. Son dönemde öne çıkan hasta güvenliği konusunda politika geliştirilmesi, devlet ve sivil toplumun rolünün tanımlanması, hasta güvenliği uygulamalarında gelişme sağlanması ve hastaların karşılaşabilecekleri risklerin azaltılması gibi konularda bilgi paylaşımında bulunulacak.
21 Martta sona erecek kongreye, Makedonya, Arnavutluk, KKTC, Bosna Hersek, Etiyopya, Kosova, Afganistan, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Polonya ve Hollanda'dan uzmanların yanı sıra, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Hazine Müsteşarlığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Akreditasyon Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye Kızılay Derneğinden yetkililer katılıyor.

Yorum yap