Salı, 24 Eylül 2019
Çöllü, Vakıf Zeytinliği’ndeki sınırlamayı sordu

Çöllü, Vakıf Zeytinliği’ndeki sınırlamayı sordu

CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'ya, Vakıf Zeytinliği'nde bulunan tesislerdeki tadilat ile yeni yapılabilecek binalar için bir sınır getirilip getirilmediğini sordu.

Çöllü, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Vakıf Zeytinliği ile ilgili geçen yıl da önerge verdiğini ve bakanlığın ''Vakıf Zeytinliği'nin mevcut yapısının ve dokusunun korunması görüşünde mutabakata varılmıştır'' görüşü bildirdiğini hatırlattı. Buna karşın Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Vakıf Zeytinliği için yeniden ihale ilanı verildiğini vurgulayan Çöllü, burada ''mevcut tesislerde fonksiyon değişikliği (tadilat) ile sonradan yapımı uygun görülen yapı ve tesislerin projelendirilmesi'' ifadesinin yer aldığını kaydetti. Bu ifadenin ne anlama geldiğini soran Çöllü, Bakan Yazıcı'ya ''Tadilat ve yeni yapılabilecek binalar için bir sınır ya da koşul konmuş mudur?'' diye sordu.
Çöllü, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:
''Söz konusu alanda yeni yapılaşmalara izin verilebilecek olması ile 'mevcut yapı ve dokunun korunması' kararı nasıl örtüşecektir? Yeni binalar mevcut yapı ve dokuyu bozmadan nasıl yapılabilecektir? Kiralama ile ilgili özel şartnamede, bölgenin tarım amaçlı kullanılmasına ilişkin bir hüküm var mıdır? Vakıf Zeytinliği tarımsal faaliyetler dışında, turizm ya da başka amaçla kullanılabilecek midir? Turizm amaçlı bir yapılaşma ile doğal dokuyu bozmayacak mıdır? Vakıf Zeytinliği'nin geleceğini belirlemek için iki kez yapıldığı bildirilen toplantı katılımcılarından, ihale ilanı ile ilgili görüş alınmış mıdır? İhale ilanı ile ilgili olumsuz görüş bildiren kuruluşlar hangileridir? Görüş alınmamış ise gerekçesi nedir? Vakıf Zeytinliği'nin kiralanmasına ilişkin ilk ihale hangi gerekçe ile iptal edilmiştir? Yeni ihale şartnamesinde de benzer sorunların devam ettiği bildirildiğine göre, şartnamenin yeniden incelenmesi sağlanacak mıdır? Demokratik katılımın sağlandığı süreçlerden sonra, Vakıf Zeytinliği yine tek yanlı bir kararla mı ihale edilecektir? Antalya'nın en önemli yeşil alanlarından biri olan Vakıf Zeytinliği'nin bu özelliğinin korunması mümkün olacak mıdır?''

Yorum yap